Poučne priče

Dok pijete kafu-čaj, razmislite o ovim rečima i sebi


Grupa maturanata prestižnog fakulteta proslavljali su godišnjicu od završetka fakulteta. Došli su u posetu starom profesoru. Tokom posete razgovor je krenuo o poslu: maturanti su se žalili na razne poteškoće i životne probleme.

Profesor je otišao u kuhinju da skuva kafu, a kada se vrato na tacni je nosio šolje razne veličine i od različitog materijala: neke su bile plastične, neke staklene, neke porculanske, neke jeftine, druge skupe…

Kada su studenti podelili kafu međusobno, profesor je rekao:

„Imajte na umu da su prelepe šolje  razgrabljene, dok su jeftine ostale. I iako je normalno da za sebe želimo najbolje, to je ipak izvor svih naših stresova i problema.

 

Shvatite da sama šolja ne čini kafu boljom. Najčešće je jednostavno skuplja, ali ponekad čak skriva i ono što pijemo. U stvari, sve što ste želeli je kafa, a ne šolja. Ali namerno ste izabrali najbolje, a zatim pogledali šta su drugi „ugrabili„.

 

Sada shvatite: život je kafa, a posao, novac, položaj u društvu – sve je to šoljica. To su samo alati za održavanje života. Kakvu šoljicu imamo ne određuje kvalitet našeg života. Ponekad smo toliko skoncentrisani na šoljicu da ne shvatamo kako treba da uživamo u kafi.

 

Najsrećniji ljudi nisu oni koji imaju sve najbolje, već oni koji izvlače najbolje iz onog što imaju.“

Razmislite o vašim potencijalima, ono što možete u ovom trenutku da uradite dobro za vas, ili pak šta iz ove situacije možete dobro da izvučete baš za VAS, 

Ljubi vas vaša tetka Saveta 🙂

Poučne priče

Prst na čelo i razmislite!


Pitali su jednog šamana:
Šta je otrov?
– Sve prekomerno od onoga što nam je potrebno je otrov. To može biti moć, lenjost, hrana, narcizam, ambicija, sujeta, strah, bes, šta god.
Šta je strah?
– Neprihvatanje neizvesnosti. Kada je prihvatimo, nastaje avantura.
Šta je zavist?
– Neprihvatanje dobrog u drugima. Kada ga prihvatimo, nastaje inspiracija.
Šta je bes?
– Neprihvatanje onoga što je van naše kontrole. Kada ga prihvatimo, nastaje tolerancija.
Šta je mržnja?
– Neprihvatanje ljudi onakvima kakvi jesu. Kada ih prihvatimo, nastaje ljubav.
Pa vi razmislite o ovome, i nemojte da se pitate odakle bolest, ako negujete negativne misli, stavove!
Vaša tetka Saveta 🙂
Poučne priče

Servis – online baka i deka


Ovde su reči suvišne 🙂

 

Ljubi vas vaša tetka Saveta 🙂

Poučne priče, Životna psihologija

Duh iz lampe…


frizure

Hodao čovjek plažom i odjednom ugleda lampu. Protrlja je da je očisti od pijeska, kad, koje li sreće, pojavi se duh i reče:

– Dobro, dobro, oslobodio si me iz lampe i znaš kako već ide dalje. Ali ovo je već treći put ovaj mjesec i već ste mi dosadili pa se možeš oprostiti od tri želje. Možeš tražiti samo jednu.

Čovek se duboko zamisli i reče:
– Evo već dvadeset godina živim u Americi i volio bih da posjetim svoj zavičaj. Ali aviona se užasno bojim, a na brodu imam morsku bolest. Možeš li mi izgraditi most preko okeana da mogu otići kolima.

Duh se nasmija:
– To je nemoguće. Zamisli samo koliko ljudi treba da se most izgradi. I kako uopšte da stubovi dohvate dno Atlantika!
Zamisli drugu želju.

Čovjek se opet duboko zamisli i reče:
– Četiri puta sam se ženio i razvodio. Žene su mi uvijek govorile da ne marim za njih i da sam bezosjećajan. Volio bih da mogu da razumijem žene…da mogu da znam šta one osjećaju, šta misle kad iznenada zaćute…da znam zašto plaču…da znam šta one zbilja žele kad kažu “ma ništa”… da znam kako da ih usrećim.

Duh reče:
– Hoćeš li most sa dvije ili četiri trake?

***

Veliko pitanje na koje nikada nije odgovoreno i na koje ni ja nisam bio kadar da odgovorim, uprkos mom tridesetogodišnjem istraživanju ženske psihe glasi: ŠTA ŽENA HOĆE?! – Sigmund Frojd

Žena večita enigma:) ljubi vas vaša tetka Saveta:)

Popularna psihologija, Poučne priče, Životna psihologija

Patnja


Patnja

Patnja uslovljava veru,
vera uslovljava radost,
radost uslovljava spokojstvo,
spokojstvo uslovljava sreću,
sreća uslovljava koncentraciju,
koncentracija uslovljava otrežnjenje,
otrežnjenje uslovljava smirivanje strasti,
smirivanje strasti uslovljava slobodu,
sloboda uslovljava znanje o uklanjanju mentalnih nečistoća!

Pozitivnim mišljenjem, osmehom, pružanjem ljubavi prema drugima, meditacijom, pomognite sebi da ne patite, a i da drugi ne pate:)

Ljubi vas vaša tetka Saveta:)

translation by degaja

Suffering (October, 27, 2011)

asc

Suffering is condition for faith,

Faith is condition for joy,

Joy is condition for serenity,

Serenity is condition for happiness,

Happiness is condition for concentration,

Concentration is condition for sobering,

Sobering is condition for passions,

Passions is condition for liberty,

Freedom is condition for knowledge for removal of mental defilements.

rgb

With positive opinion, smile, providing love to others, with meditation, help your self and others not to suffer.

Loves you, your Advice Aunt

Poučne priče, Životna psihologija

Zašto žene plaču?


Jedan je dečačić upitao svoju majku: „Zašto plačeš?“
„Zato što sam žena“ – odgovorila mu je.
„Ne razumem“ – rekao je dečak.
Mama ga je samo zagrlila i rekla: „Nikada i nećeš.“

Kasnije je upitao oca: „Zašto mi se čini da mama plače bez ikakvog razloga?“
„Sve žene plaču bez ikakvog razloga“ – bilo je jedino što je tata znao reći.

Dečačić je odrastao i postao muškarac, i još uvek se pitao zašto žene plaču.

Naposletku je nazvao Boga. Kad ga je dobio, upitao ga je: „Bože, zašto se žene tako lako rasplaču?“

Malo treba da bude srecna
Malo treba da bude srecna

Bog odgovori: „Kad sam stvarao ženu morala je biti posebna. Dao sam joj ramena dovoljno jaka da nose svu težinu ovoga sveta, a opet dovoljno nežna da mogu pružati utehu. Dao sam joj unutrašnju snagu da podnese porod i odbijanje koje joj toliko puta stiže od njene dece. Dao sam joj čvrstinu koja joj omogućuje da ide dalje kad svi drugi odustanu, i da se brine za svoju porodicu u doba bolesti i nevolje bez prigovora. Dao sam joj osećajnost da voli svoju decu bez obzira na sve, čak i ako je njeno dete veoma povredilo. Dao sam joj snagu da nosi svoga muža kroz njegove pogreške i načinio je od njegovog rebra da bi štitila njegovo srce. Dao sam joj mudrosti da zna da dobar muž nikada ne bi povredio svoju ženu, ali povremeno testira njenu snagu I odlučnost da postojano bude uz njega. I napokon, dao joj je suzu da je isplače. To je samo njeno na korišćenje kad god joj zatreba. Vidiš, sine moj, lepota žene nije u odeći koju nosi, u njenoj figuri, ili u načinu na koji se češlja. Lepota žene mora se videti u njenim očima, jer to je ulaz u njeno srce – mesto gde stanuje ljubav.“

 

Tetka Saveta Vam savetuje budite bar malo okrenuti svojim lepšim polovinama, višestruko će vam se vratiti 🙂

Do sutra,  ljubi Vas vaša tetka Saveta :*

 

translation by degaja

Why women cry? (October, 9, 2011)

A small boy asked his mother: “Why are you crying?”

“Because I am a woman.” – she answered.

“I don’t understand?” – boy said.

Mother just hugged him and said: “You never will.”

Later, he asked his father: „Why do I feel that my mother crying for no reason?“

“All women cry for no reason.” – it was all his dad used to say.

Little boy grew up and became a man, still wondering why women cry.

Finally he called God. When he got him, he asked, „God, why do women cry so easily?“

God replied: „When I made the woman she had to be special. I gave her shoulders strong enough to carry the weight of the world, yet gentle enough to be able to provide comfort. I gave her an inner strength to endure childbirth and the rejection that many times comes from her children. I gave her a hardness that allows her to keep going when everyone else gives up, and take care of her family through sickness and fatigue without complaining. I gave her the sensitivity to love her children, no matter what, even if her child hurt her. I gave her strength to carry her husband through his mistakes and made her from his rib to protect his heart. I gave her wisdom to know that a good husband would never hurt his wife, but sometimes tests her strength and …

Need little to be happy.
Need little to be happy.

determination to steadily be with him. Finally, I gave her a tear to cry it out. That is just for her to use whenever she needs it. You see my son, beauty of women is not in the clothes she wears, in her figure, or in the way she comb her hair. Beauty of women must be seen in her eyes, because that is the entrance to her heart – the place of the love.

Advice Aunt advises you to be at least a little more dedicate to your better half, it will be return many times.

Until tomorrow, loves your Advice Aunt.