Saveti života, Zdravlje

Pravi odnos magnezijuma i kalcijuma i šta je ispravno – nezanemarujte ovo


 

Povežite sa prethodnim videom, o očuvanju vaših kostiju .

Vaša tetka Saveta 🙂